مراسم استقبال از کارکنان شرکت بن رو در اولین روز کاری سال ۱۴۰۰

در راستای بازگشت پرسنل از تعطیلات نوروزی و شروع اولین روز کاری، برنامه های پذیرائی، خیر مقدم در ورودی شرکت با حضور مدیران ارشد شرکت صورت پذیرفت. پس از مراسم استقبال همکاران فعالیت خود در سال جدید با شور نشاط آغاز کردند.

ضمنا نظر به اهمیت سلامت پرسنل کلیه همکاران، تب سنجی، غربالگری و توزیع ماسک صورت پذیرفت.