شرکت بن رو موفق به تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) در ممیزی مراقبتی اول  از شرکت TUV INTER CERT  المان شد.
بر اساس ممیزی بعمل آمده در این شرکت از طرف تیم ممیزی TUV INTER CERT ، این شرکت واجد شرایط تمدید گواهینامه (  IMS(ISO9001:2015 ,ISO 14001:2015,  ISO50001:2018, ISO45001:2018، شناخته شد .

 امین دولتشاه مدیر مهندسی سازمان و توسعه تعالی شرکت بن رو با اعلام این خبر افزود: ممیزی سیستم های مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات استانداردهای مدیریتی، توسط شرکت توف اینترسرت المان مورد ارزیابی قرار گرفت. وی با تاکید بر مشکلات ناشی از  اعمال تحریم های ظالمانه برصنعت کشور بویژه در حوزه خودرو سازی گفت: شرکت بن رو تمام تلاش خود را جهت حفظ وارتقاءشرایط کیفی محصولات تولیدی، حفظ سیاست های توسعه منابع انسانی و همچنین انجام تعهدات مربوط به محیط زیست و ایمنی شغلی و انرژی را دنبال  کرده و همواره بر توسعه تفکر سیستمی تاکید و بر اصول آن پایبند بوده است.

مهندس احمدیان مدیرعامل شرکت بن رو با حضور در جلسه افتتاحیه ، ارزیابی تخصصی مدیریت ارشد و همچنین در مراسم اختتامیه ، در خصوص نتایج و دستاوردهای استقرار سیستم مدیریت یکپارچه اظهار داشت سیستم مدیریت یکپارچه از طریق الزام به جاری سازی فرآیندها در سازمان و بهبود روند کار در بین واحدهای سازمانی منجر به ارتقاء سطح کیفی محصولات، ایمنی و بهداشت محیط و همچنین پاسخگویی به الزامات حوزه محیط زیست و بهبود وضعیت مدیریت انرژی می گردد.

سر ممیز این دوره ضمن ارائه گزارش کامل ممیزی، مواردی  همچون چابکی سازمان، سیستم های کیفی، سیستم مدیریت کارخانه،مدارس مهارتی ، سنداستراتژیک ، سیستم های ایمنی ،ارزیابی ریسک حوزه محیط زیست، سیستم مدیریت انرژی و تفکر سیستمی در سازمان  را جز نقاط قوت شرکت بن رو عنوان نمودند.

در پایان گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه شرکت بن رو با وجود نقاط قوت و بدون عدم انطباق برای یک سال تمدید شد.       

منـاقصـه و مزایده

مناقصه عمومی خرید مواد مولکولارسیو A4 درایر

اخبار و اطلاعیه ها

استخدام