بنا بر اعلام  معاونت منابع انسانی شرکت بن رو ارزیابی تعالی با حضور  تیم های ارزیاب و کارشناسان محترم حوزه منابع انسانی گروه سایپا در شرکت بن رو برگزار شد .  بر پایه این گزارش در ابتدای جلسه آقای مهندس الوند عضو محترم هیئت مدیره  شرکت  بن رو,  با اشاره به اهمیت موضوع مدیریت منابع انسانی, ارزیابی را یک فرصت برای این شرکت دانسته و از  تیم ارزیاب درخواست بررسی دقیق و استخراج  نقطه نظرات و نقاط قابل بهبود حوزه منابع انسانی شرکت بن رو را خواستار شدند .

ایشان ضمن بیان ارزش های سازمانی و نقش رهبران در سازمانها  اظهار داشتند: آگاه سازی منابع انسانی از عمده مباحث مورد نظر این  شرکت بوده و در این زمینه خواستار برنامه ریزی مدون و مستمر برای نیل به این اهداف شدند.

در خاتمه معاونت منابع انسانی شرکت بن رو گزارش کاملی از برنامه های تدوین شده و دستاوردهای کسب شده در این حوزه را بیان داشتند .

 

منـاقصـه و مزایده

مناقصه عمومی خرید مواد مولکولارسیو A4 درایر

اخبار و اطلاعیه ها

استخدام