طبق گزارش  شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران دراردیبهشت ماه و ارزشیابی خودرو محصول تولیدی آریو با گیربکس دستی در گروه قیمتی ۴ (۲۵-۵۰ میلیون تومان) موفق به کسب سه ستاره کیفی گردید.

لازم به توضیح است با عنایت به دستور مدیریت محترم عامل گروه خودروسازی سایپا مبنی بر ارتقای کیفی محصولات گروه و پشتیبانی مدیریت محترم عامل شرکت بن رو جناب آقای مهندس تهامی از پروژه های کیفی خودرو آریو و حضور جناب آقای مهندس غزائی در رأس هیئت مدیره آن شرکت از ابتدای ارزشیابی خودروی آریو توسط شرکت بازرسی ، شرکت بن رو با تشکیل تیم تخصصی بهبود شاخص IVA محصولات و بررسی ایرادات مشاهده شده در خودروها ، تعریف و اجرای اقدامات اصلاحی موقت و بلند مدت توانست با کاهش نمره منفی خودروی آریو دستی (۱۱ نمره) به هدف خود در سال ۹۶ یعنی کسب سه ستاره کیفی دست یابد. همچنین به منظور دستیابی به اهداف سازمان، جلسات هم اندیشی با حضور مسئولین و کارشناسان شرکت بازرسی کیفیت و استانداد ایران و شرکت سایپا تشکیل و روند اقدامات و پروژه های بهبود بررسی و راهکارهای جدید در دستور کار قرار گرفت.