حسین تهمتن

نام ونام خانوادگی:حسین تهمتن

سمت : مدیرعامل

سطح تحصیلات:

سال تولد :

سال پیوستن به گروه سایپا :

سال انتصاب: ۱۳۹۷

 

 

سوابق:

۱- عضو موظف هیأت مدیره شرکت ایران رادیاتور سایپا

۲-مدیر عامل شرکت طیف سایپا

۳- مشاور مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا

۴- رئیس اداره اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها در گروه خودرو سازی سایپا

۵-مشاور مدیر عامل لیزینگ بانک ملی

 

 

اطلاعیه فروش ویژه سایپا

شرايط فروش اینترنتی انواع محصولات سايپا

مناقصه ها و مزایده ها