جمشید شوکت

نام ونام خانوادگی: جمشید شوکت
سمت: مدیریت حسابداری مالی
سطح تحصیلات: فوق لیسانس
سال تولد: ۱۳۵۰
سال پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۹۳
سال انتصاب: ۹۷

 

سوابق :

۱- مدیر حسابداری مالی شرکت بن رو

۲- مدیر حسابرسی مالی شرکت بن رو

اطلاعیه فروش ویژه سایپا

شرايط فروش اینترنتی انواع محصولات سايپا

مناقصه ها و مزایده ها