بهروز سیدصالحی

نام ونام خانوادگی: بهروز سید صالحی

سمت: عضو و رئیس هیأت مدیره

سطح تحصیلات: کارشناسی مالی

سال تولد: ۱۳۵۲

سال پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۷۹

سال انتصاب: ۱۳۹۵

سوابق:

۱- حسابرس موسسات حسابرسی وعضو جامعه حسابداران رسمی ایران

۲- رئیس اداره تلفیق حسابهای شرکتهای گروه

۳- رئیس اداره بررسی فرصتهای قوانین وحسابداری مالیاتی

اطلاعیه فروش ویژه سایپا

شرايط فروش اینترنتی انواع محصولات سايپا

مناقصه ها و مزایده ها