مجید نعیمی

نام ونام خانوادگی: مجید نعیمی

سمت: معاون برنامه ریزی تولید و لجستیک

سطح تحصیلات: لیسانس مهندسی مکانیک و فوق لیسانس مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)

سال تولد: ۱۳۵۳

سال پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۸۳

سال انتصاب: ۱۳۹۷

 

سوابق:

۱- مدیر تولید شرکت وارشگستر(قطعات خودرو)

۲- مدیر کنترل کیفیت شرکت وارشگستر

۳- کارشناس مسئول تحقیقات مهندسی شرکت ساخت نیرو(شرکت توزیع برق تهران بزرگ)

۴- مدیر بازرسی شرکت فن کوش صنعت

۵- کارشناس مسئول اندازه گیری شرکت سایپا

۶- مدیر پروژه شرکت سایپا یدک (برون سپاری فرآیندهای انبار سایپا یدک)

۷- قائم مقام معاون برنامه ریزی و تولید و لجستیک شرکت بن رو