ابوالفضل امیری

نام ونام خانوادگی: ابوالفضل امیری

سمت: معاون طرح و برنامه

سطح تحصیلات: فوق لیسانس MBA

سال تولد: ۱۳۴۴

سال پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۸۰

سال انتصاب: ۱۳۹۲

 

سوابق :

۱- رئیس واحد مهندسی صنایع شرکت هپکو(ماشین آلات راهسازی ایران)

۲- مدیریت های نیروی انسانی و ایمنی بهداشت شرکت پارس خودرو

۳- مدیریت های نیروی انسانی و ارتباطات شرکت رایان سایپا

۴ – رئیس اداره استخدام شرکت سایپا

۵- مدیریت آموزش وپشتیبانی فنی شرکت سایپا یدک