محمد رضا آقائی

نام و نام خانوادگی : محمد رضا آقائی

سمت: رئیس هیأت مدیره

سطح تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت اجرائی ، گرایش مدیریت استراتژیک

سال تولد: ۱۳۵۶

سال پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۸۷

سال انتصاب : ۱۳۹۹

 

سوابق:

۱- رئیس هیئت مدیره و قائم مقام ارشد شرکت سایپا دیزل

۲- رئیس هیئت مدیره شرکت سمندریل ایران خودرو

۳- معاون بازرگانی شرکت ایسیکو ایران خودرو

۴- معاون مدیر عامل شرکت پارس خودرو و معاونت فروش و خدمات پس از فروش

۵- قائم مقام معاونت فروش و مدیر فروش شرکت سایپا دیزل

۶- مدیر برنامه ریزی شرکت پارس خودور

۷- مدیر عامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران

۸- مدیر کل پشتیبانی و تامین تجهیزات فنی وزارت راه شهرسازی شرکت ساخت

۹- شرکت خودروسازی بنیان توسعه صنعت خودرو