در راستای کاهش هزینه و افزایش ایمنی ، با توجه به گزارش بروز حریق در چند خودروی گروه X100  به علت زخمی شدن کابل مثبت  باتری توسط لبه تیز براکت کنیستر ، با اعمال تغییر طرح قطعه براکت کنیستر، لبه تیز براکت حذف  و فرصت حریق در خودروهای ۱۳۱ و ۱۳۲ حذف گردید. ولیکن تغییر طرح قطعه  مذکور در خودروی ۱۵۱ اجرا نشده بود . لذا به منظور ضدخطاسازی و کاهش هزینه ، پیشنهاد تغییر طرح قطعه برای خودروی ۱۵۱ از طرف کیفیت بن رو ارسال گردید و پس از بررسی و تایید توسط مهندسی سایپا فرآیند جاری سازی این پیشنهاد در حال انجام است.

 

اجرای این تغییر طرح موجب افزایش ایمنی خودرو و کاهش هزینه تولید  می گردد.

اطلاعیه فروش ویژه سایپا

شرايط فروش اینترنتی انواع محصولات سايپا

مناقصه ها و مزایده ها

سايت خريد الكترونيكي خودروسازي سايپا

سايت مزايده الكترونيكي خودروسازي سايپا