در راستای کاهش هزینه و افزایش ایمنی ، با توجه به گزارش بروز حریق در چند خودروی گروه X100  به علت زخمی شدن کابل مثبت  باتری توسط لبه تیز براکت کنیستر ، با اعمال تغییر طرح قطعه براکت کنیستر، لبه تیز براکت حذف  و فرصت حریق در خودروهای ۱۳۱ و ۱۳۲ حذف گردید. ولیکن تغییر طرح قطعه  مذکور در خودروی ۱۵۱ اجرا نشده بود . لذا به منظور ضدخطاسازی و کاهش هزینه ، پیشنهاد تغییر طرح قطعه برای خودروی ۱۵۱ از طرف کیفیت بن رو ارسال گردید و پس از بررسی و تایید توسط مهندسی سایپا فرآیند جاری سازی این پیشنهاد در حال انجام است.

 

اجرای این تغییر طرح موجب افزایش ایمنی خودرو و کاهش هزینه تولید  می گردد.

اطلاعیه های فروش ویژه سایپا

نکاتی درخصوص بخشنامه شماره 476587 مورخ 98/11/24
اعلام شرایط پیش فروش محصولات گروه سایپا

مناقصات و مزایدات بن رو

مناقصه خرید ابزارهای بادی اطلس کوپکو
مناقصه خرید قطعات یدکی کریر
مناقصه شناسایی پیمانکار بروزرسانی دستگاه رول تست