معاون طرح و برنامه شرکت بن رو از افزایش تولید دراین شرکت خبرداد :
در راستای برنامه افزایش تولید گروه سایپا در سال ۹۶، شرکت بن رو موفق به افزایش ۴/۱۵ درصدی تولید شد.ابوالفضل امیری گفت: شرکت بن رو امسال طبق برنامه MPSتولید دو محصول وانت ۱۵۱ و خودرو آریو را در دست تولید داشته است که خوشبختانه با تلاش و کوشش همه همکاران مجموعه با تولید ۳۳۳۱ دستگاه خودرو۱۵۱ و ۳۰۰۸ دستگاه آریو موفق به افزایش۱۵٫۴ درصدی کمیت تولیددرمقایسه با ۴ ماهه اول سال ۹۵ شد.وی افزود در این راستا نکته با اهمیت ، تولید ۳ برابری آریو حسب تعهدات به تاکسیرانی میباشد که این مهم نیز تحقق یافت.
در پایان ایشان به این نکته اشاره کرد که با درایت ودستورمدیرعامل محترم یک نفر از پرسنل بن رو درکشورسازنده مستقرکه با نظارت بر تولید و بسته بندی قطعات خوشبختانه طیفی از مشکلات کیفی در این حوزه مرتفع گردید.

اطلاعیه فروش ویژه سایپا

شرايط فروش اینترنتی انواع محصولات سايپا

مناقصه ها و مزایده ها

سايت خريد الكترونيكي خودروسازي سايپا

سايت مزايده الكترونيكي خودروسازي سايپا