در واحد مونتاژ شرکت بن رو به علت تسهیل در فرآیند مونتاژ تسمه پمپ روغن فرمان و همچنین پیشگیری از ضایعات قطعه (تسمه)، اقدام به ساخت ابزار مخصوص توسط سه نفر از پرسنل این واحد به نام های: ادنان قاسمی، محمد وفایی و رسول الیاسی گردید.

ساخت ابزار توسط پرسنل شاغل در ایستگاه کاری مونتاژ تسمه پمپ روغن فرمان از اقلام زائد موجود در کارخانه و بدون صرف هیچگونه هزینه، امکان تعمیر و ساخت مجدد این ابزار توسط پرسنل تولید که در نهایت منجر به کاهش هزینه می شود و همچنین تاثیر آن در ضد خطاسازی فرآیند از ویژگی های ابزار مخصوص ساخته شده می باشد.

اطلاعیه فروش ویژه سایپا

شرايط فروش اینترنتی انواع محصولات سايپا

مناقصه ها و مزایده ها

سايت خريد الكترونيكي خودروسازي سايپا

سايت مزايده الكترونيكي خودروسازي سايپا