با تلاش پرسنل خدمات فنی شرکت بن رو ،پروژه تامین آب شرب سالم وبهداشتی کارخانه بن رو تکمیل وبهره برداری از آن آغاز گردید.
مهندس زمانی معاون فنی مهندسی شرکت بن رو با بیان این موضوع گفت :پروژه فوق با هدف بهبود شرایط رفاهی پرسنل وبهره مندی از آب سالم وبا کیفیت استاندارد وبا استفاده از ظرفیت اضافی آب صنعتی کارخانه آغاز وبا طراحی مراحل مختلف بهینه سازی ، ترکیب ،ذخیره سازی وگندزدایی با اشعه UV وهمچنین تکمیل سیستم توزیع به بهره برداری رسیده است.
ظرفیت فعلی سیستم فوق در این فاز ۲۰مترمکعب در شبانه روز میباشد که با تمهیدات در نظر گرفته شده، براساس نیاز آتی شرکت قابل افزایش میباشد. کلیه مراحل طراحی واجرای پروژه با تکیه بر تخصص کارشناسان وپرسنل داخل کارخانه ودرمجموعه خدمات فنی انجام گردیده است .
با اجرای این طرح درکنار افزایش رضایت پرسنل با حذف هزینه های تامین آب آشامیدنی روزانه وصرفه جویی انجام شده سرمایه گذاری اولیه در کمتر از ۱ سال مستهلک میگردد.

مهندس زمانی همچنین از دیگر فعالیتهای انجام شده در شرکت بن رو در زمینه حفظ وحراست از منابع انرژی ودر راستای سیاستهای گروه سایپا،تشکیل کمیته انرژی است که فعالیت خودرا از یکسال پیش آغاز نموده است ومهمترین اقدامات انجام شده در این کمیته در این مدت: بررسی میدانی جهت تعیین میزان مصرف کننده های انرژی وآنالیز وبررسی ومحاسبه میزان سرانه مصرف آب و حامل های انرژی جهت تولید، بررسی وتعیین اتلاف انرژی در حوزه های مختلف وارائه راهکار جهت اصلاح سیستم وکاهش اتلاف ،نصب کنتور آب جهت اندازه گیری مصرف سالنهای مختلف وآنالیز وپایش مصرف و برنامه ریزی جهت نصب کنتور جهت پایش سایر حاملها، اصلاح بانکهای خازنی وکاهش توان راکتیو وهمکاری با شرکت برق منطقه ای جهت پیک سایی مصارف تابستان ودریافت لوح تقدیرواحد نمونه مدیریت مصرف صنایع بدلیل مدیریت مصرف انرژی میباشد.
همچنین با رایزنی انجام شده ودرجهت همکاریهای فیمابین، شرکت بن رو به عنوان یکی از ۱۰ شرکت پایلوت ممیزی انرژی صنایع در حوزه شرکت برق باختر(استانهای مرکزی،همدان ولرستان) انتخاب گردید که ممیزی سراسری انرژی وپروسه پایش اولیه به مدت ۲هفته هم اکنون درکارخانه در حال انجام میباشد و نتایج حاصل از ممیزی جهت برنامه ریزی وتعریف پروژه های آتی بهینه سازی مصرف انرژی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اطلاعیه فروش ویژه سایپا

شرايط فروش اینترنتی انواع محصولات سايپا

مناقصه ها و مزایده ها

سايت خريد الكترونيكي خودروسازي سايپا

سايت مزايده الكترونيكي خودروسازي سايپا