با عنایت به تاکیدات ویژه ی مدیریت محترم عامل و هیئت مدیره مبنی بر گسترش فرهنگ کتابخوانی در میان همکاران، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده اولین دوره ی مسابقات کتابخوانی در سطح مدیریت کیفیت بن رو توسط واحد ارتباطات برگزار گردید. این مسابقه که با طرح سوالاتی از کتاب ها و منابع تخصصی کیفیت برگزار شد، با اسقبال گرم همکاران مواجه گردید.

در پایان این رقابت نیز به همکارانی که مقام های اول تا سوم را کسب کردند جوایزی اهداء گردید.

اطلاعیه فروش ویژه سایپا

شرايط فروش اینترنتی انواع محصولات سايپا

مناقصه ها و مزایده ها

سايت خريد الكترونيكي خودروسازي سايپا

سايت مزايده الكترونيكي خودروسازي سايپا