• HSE، شرکت بن رو،بنیان توسعه صنعت خودرو
  • HSE، شرکت بن رو،بنیان توسعه صنعت خودرو

در راستای برگزاری همایش  بررسی چالش های H.S.E  در صنایع در تاریخ ۲۴/۰۵/۹۷ که توسط سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مرکزی در موسسه آموزش عالی انرژی شهرستان ساوه با حضور مسئولین HSE وزارت صنایع ، اساتید دانشگاه ها ، مدیرH.S.E  سازمان یاد شده ، ریاست اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ساوه و همچنین مدیران و مسئولین HSE صنایع شهرک صنعتی کاوه برگزار گردید، از عملکرد شرکت بن رو به دلیل کسب امتیاز برتر در سطح استان در حوزه ایمنی،بهداشت و محیط زیست در بین صنایع بازدید بعمل آمد . در جریان این بازدیدگزارش کاملی از عملکرد این کارخانه تولیدی از بخشهای مختلف ایمنی ، بهداشت محیط کار و محیط زیست ارائه گردید که مورد توجه تیم بازدید کننده قرار گرفت و از تمامی مسئولین این حوزه و همچنین از حمایت و پشتیبانی مدیریت شرکت بن رو از کلیه فعالیتهای انجام شده در این حوزه و همچنین رشد و نهادینه شدن فرهنگ H.S.E در این سازمان تقدیر و تشکر گردید .

اطلاعیه فروش ویژه سایپا

شرايط فروش اینترنتی انواع محصولات سايپا

مناقصه ها و مزایده ها

سايت خريد الكترونيكي خودروسازي سايپا

سايت مزايده الكترونيكي خودروسازي سايپا